Studium je vedeno v souladu s moderním a přizpůsobeným reáliím kurikula, které umožňuje prozkoumat teoretické základy vnitřní bezpečnosti – právní, ekonomické, filozofické, ale také získat kompetence potřebné v odborné práci.

Naši studenti mají možnost zúčastnit se hodin souvisejících s forenzní a kriminalistickou problematikou, v oblastech bojových umění, stejně jako taktiky a techniky zásahu.

Dále mají studenti možnost studia na jednooborové psychologii a taktéž v pedagogickém vzdělání

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE

Obory

Vnitřní bezpečnost
I. stupně

Vnitřní bezpečnost
II. stupně

Psychologie

Právo

Předškolní a školní pedagogika