Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE

Vnitřní bezpečnost je předním studijním oborem na Univerzitě vnitřní bezpečnosti v Lodži. Cílem studia v oblasti vnitřní bezpečnosti je připravit absolventy pro práci v mnoha oblastech souvisejících s široce chápanými hrozbami, zejména v oblasti obrany a bezpečnosti státu. Studenti se učí rozpoznávat, analyzovat a bojovat proti bezpečnostním hrozbám, získáním diplomu v oboru vnitřní bezpečnosti mají absolventi šanci získat stabilní a spolehlivé zaměstnání ve státní správě a samosprávě i v uniformovaných službách jako je policie, vězeňská služba, celnice Servis a všechny druhy služeb a kontrol.

Studiem vnitřní bezpečnosti získáte znalosti v oblasti bezpečnostního práva, naučíte se techniky vyjednávání a mediace a koncept sebeobrany či přímého donucení. Dozvíte se také o pojmu terorismus, jak s ním bojovat a jak jej omezovat. Studium probíhá pomocí moderních forem vzdělávání vč workshopy, cvičení, online kurzy a studijní program je přizpůsoben dynamicky se měnícímu trhu práce.

Výuka je vedena odborníky z praxe – zástupci uniformovaných služeb, právníci, zaměstnanci soudu, kteří Vás na základě vlastních zkušeností seznámí s problematikou bezpečnosti. Odborníci a specialisté přizvaní univerzitou vás naučí, jak získané znalosti profesionálně využít ve své každodenní práci.

Prvořadým cílem studia vnitřní bezpečnosti 1. a 2. stupně je činnost budoucího studenta v oblasti vnitřní bezpečnosti státu, zachování schopnosti reagovat v případě ohrožení veřejné bezpečnosti a obecné bezpečnosti související s ochranou právního a veřejného pořádku.

Pokud chcete spojit svůj profesní osud s široce chápaným bezpečnostním sektorem, vyberte si interní bezpečnost a studujte na WSBW v Lodži!

Specializace

krizový management

Chcete pracovat, či pracujete v policejních, hasičských nebo armádních sborech, nebo je váš sen se do jedné z těchto bezpečnostních složek zařadit? S naší specializací Krizový management to nebude žádný problém.

Uniformované služby a veřejná bezpečnost

Student naší specializace Uniformované služby a veřejná bezpečnost najde uplatnění všude tam, kde je potřeba rozhodných lidi, kteří něco vydrží. Studenti nachází zaměstnání u policie, celníků, informačních a bezpečnostních služeb, ale i v odborech ochrany velkých firem nebo v bankovnictví.

Prevence kriminality

Vzdělávací program Prevence kriminality odráží současné a budoucí potřeby společnosti. Vychází z poznání, že kontrola kriminality (obě její složky: prevence i represe) patří do dlouhodobých priorit vládní politiky.

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Cílem této specializace je kvalifikovaně a odpovědně připravit profesně orientované odborníky, kteří budou schopni zajistit výkon různorodého spektra odborných a specializovaných veřejnoprávních, bezpečnostně právních činností a procesů.

Management vnitřní bezpečnosti

Cílem této specializace je poskytnout odbornost studentům, kteří se zajímají danou problematiku a poskytnout jim tak širokou škálu znalostí a dovedností. Specializace seznamuje studenty se základními východisky a strukturou bezpečnostního managementu jeho pojetím a funkcí.