Naše Univerzita vnitřní bezpečnosti je otevřena pro navazování partnerství a to nejen při stejném zaměření vyučovacích oborů  a specializací, ale i pro nové možnosti spolupráce napříč podobnými obory a specializacemi.  Partnerství je uzavíráno nejen na regionální úrovni, ale i na mezinárodní bázi. 

Základem naší činnosti je spolupráce se střední školou Trivis, která je nejen naším opěrným bodem  v poskytnutých prostorách, ale také v pedagogické součinnosti s naší Univerzitou. Střední škola Trivis má v ČR 11 poboček a celkem cca 2600 studentů v oborech, které korespondují s obory a specializacemi naší Univerzity vnitřní bezpečnosti. Studenti Trivis najdou v sídle naší Univerzitě výhodu znalosti domácího prostředí a částečnou znalosti pedagogického sboru. Kontaktní osobou je PhDr. Čech Miloslav MBA – 602 489 055

www.trivis.cz

V současné době spolupracujeme s DTI University, kdy naši absolventi mohou dále pokračovat ve zvyšování si kvalifikace prostřednictvím rigorózního řízení pro PhDr. v oboru Management a PaedDr. v oboru Pedagogika, dále mohou naši studenti využít možnosti terciálního vzdělání doktorského studia PhD.

www.dti.sk

Dále spolupracujeme s vysokou školou Danubius, kde naši studenti mohou pokračovat  ve zvyšování si kvalifikace prostřednictvím rigorózního řízení pro titul PhDr. na fakultě Veřejné politiky a Veřejné správy, a to v oboru Veřejná politika a Veřejná správa a Mezinárodní vztahy. 

Dále je možné zvýšit si kvalifikaci prostřednictvím rigorózního řízení pro titul JUDr. na fakultě práva Janka Jesenského v oboru Právo. 

www.vsdanubius.sk

Tadeusz Kuchejda
Soudní překlady a tlumočení polského jazyka

Naše škola spolupracuje se soudním překladatelem a tlumočníkem polského jazyka panem Tadeuszem Kuchejdou, kterého mohou využívat studenti pro potřeby překladu do/z polského jazyka. 

Kontakt:

Ing. Tadeusz Kuchejda
+420 607 941 185

Naše škola zahájila spolupráci pro další vzdělávání našich studentů a zvýšila tak jejich uplatnění na trhu práce. navázali jsem spolupráci s Eastern University of Management and Education. V portfoliu této Univerzity pro postgraduální vzdělávání najdete mnoho velmi zajímavých a celosvětově uznávaných oborů a specializací. Kontakt:
Eastern University of Management and Education
rector@eume.univeristy
+420 775885550