Naše Univerzita má uzavřenu dohodu se školou Trivis o využívání školní knihovny, která disponuje nepřeberným množstvím učebnic, skript s právní a bezpečnostní tématikou a to díky spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím ARMEX PUBLISHING s.r.o.

Díky této spolupráci vydáváme učebnice a skripta s právní a bezpečnostní tématikou. S pomocí nakladatelství ARMEX PUBLISHING tak můžeme našim studentům garantovat aktuální a plnohodnotné odborné informace, které lze plně využít pro potřeby naší Univerzity vnitřní bezpečnosti. Obě školy se plně zavázaly vybudovat v prostorách školní knihovny odpovídající sekce námi nabízených oborů a plně vybavit školní knihovnu učebnicemi psychologie pro naší Univerzitu. Poskytujeme také poradentství,  kdy naše Univerzita umožňuje vydat odborné publikace, odborné články, seminární práce a jiné. 

Tato akademická knihovna je bezplatná.