Univerzita Vnitřní bezpečnosti v Lodži

Univerzita vnitřní bezpečnosti v Lodži je soukromá vysoká škola zřízená rozhodnutím ministra národního školství. Univerzita byla zapsána do Registru soukromých vysokých škol a asociací soukromých vysokých škol vedeného Ministerstvem národního školství pod číslem 384.

Univerzita funguje na základě zákona ze dne 20. července 2018. Zákon o vysokém školství a vědě.

Vítejte na WSBW

Univerzita vnitřní bezpečnosti vám umožní získat znalosti a praktické dovednosti v oblasti vnitřní bezpečnosti, psychologie a práva. Jde o vysoce komplexní a interdisciplinární studijní obory, které reagují na výzvy moderního světa a dynamickou situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti státu, kriminologie a kriminalistiky, dále psychologie a práva. 

Studium je vedeno v souladu s moderním a přizpůsobeným reáliím kurikula, které umožňuje prozkoumat teoretické základy vnitřní bezpečnosti – právní, ekonomické, filozofické, ale také získat kompetence potřebné v odborné práci. 

Díky pečlivému výběru psychologických specializací v oboru Psychologie budete lépe rozumět sobě i ostatním. Odborné specializace našeho oboru Psychologie jsou primárně zacíleny na práci s lidmi. Naučíte se jednat a pracovat s různými typy lidí, a také zohledňovat, jak funguje lidská mysl při nastavování procesů v organizacích. Osvojíte si metody účinné komunikace a interakce v týmech a mezilidských vztazích. Stanete se profesionály v oblastech pedagogiky, sociologie, forenzní psychologie, psychoterapie a rodinného poradenství. 

Cílem našeho oboru Pedagogika je umožnit získání vzdělání učitelům a dalším pracovníkům školství. Studium pedagogiky  umožní doplnit znalosti v oboru pedagogických věd, které by měl absolvent nezbytně znát pro výkon odborné profese pedagogického pracovníka. Jedná se primárně o znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Studijní obor Pedagogika obsahuje teoretická témata z pedagogických a psychologických věd, která jsou doplněná distančním studiem a pedagogickou praxí.

Díky studiu  v oboru Právo se stanete odborníky na právní problematiku na obchodní úrovni.  Cílem vzdělávání v oboru „Právo“ je poskytnout studentům znalosti v oblasti široce chápaných právních věd a také rozvíjet praktické dovednosti umožňující aplikaci právních norem v praxi. Smyslem studia je připravit studenta na schopnost samostatného výkladu právních předpisů na akademické úrovni, jakož i na používání interpretačního aparátu v běžném životě a profesní praxi.

Naši studenti mají možnost zúčastnit se hodin souvisejících s forenzní a kriminalistickou problematikou, v oblastech bojových umění, střelecké přípravy, ale také taktiky a intervenčních technik. Dále mají možnost vykonávat praxi oblasti psychologie a práva u soukromých subjektů. Tímto přístupem garantujeme komplexní rozvoj studentů a poskytujeme každému z nich nástroje nezbytné k dosažení profesního úspěchu.

PROČ SE VYPLATÍ STUDOVAT U NÁS?

Univerzita vnitřní bezpečnosti v Lodži vám umožní získat znalosti a praktické dovednosti v oblasti vnitřní bezpečnosti, psychologie a práva.  Tyto směry je reakcí na neustále se měnící trendy na trhu práce i individuální potřeby studentů. 

Praktické profily vzdělávání jsou zajímavým řešením nejen pro studenty, ale i pro zaměstnance uniformovaných a speciálních služeb, kteří si chtějí prohloubit znalosti ve své práci.

Studiem získáváte znalosti z oblasti právních a společenských věd, identifikace hrozeb, organizování a řízení činností souvisejících s krizovými situacemi.

Naším přístupem a odborností garantujeme komplexní rozvoj studentů a poskytujeme každému z nich nástroje nezbytné k dosažení profesního úspěchu.

Univerzita vnitřní bezpečnosti v Lodži provádí dálkové studium – online studium.

Univerzita vnitřní bezpečnosti rozvíjí spolupráci se zahraničními univerzitami a připravujeme pro vás ERASMUS a jiné možnosti studia. 

Informační a konzultační centrum v Praze vzniklo pro potřeby českých studentů na této univerzitě. 

Hlavními směry naší školy jsou:

WSBW v Lodži poskytuje odborné znalosti a praktické dovednosti a díky vzdělávání založenému na odborných znalostech mají absolventi univerzity takové odborné kompetence, které zvyšují jejich atraktivitu na trhu práce.