Univerzita vnitřní bezpečnosti v Lodži vám umožní získat znalosti a praktické dovednosti v oblasti vnitřní bezpečnosti. Jedná se o  komplexní a interdisciplinární studijní obor, který dává odpověď k výzvám moderního světa a dynamické situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti státu. Dále nabízíme studium v oblasti pedagogiky, psychologie a práva. Všechny tyto společenské obory  vedou zkušení odborníci z praxe, kteří dokáží přiblížit tyto dva obory neskutečným způsobem.

Důležitým aspektem  našeho vyučování je používání moderních metod výuky, jako například metody zážitkového vzdělávání. 

Univerzita vnitřní bezpečnosti v Lodži v současné chvíli nabízí pouze online studium.

Škola spolupracuje se zahraničními univerzitami s následným možným doplněním vzdělání a to jak charakteru rigorózního jako je PhDr., PaedDr., JUDr., ale  také terciální vzdělání ve formě Ph.D.  na některých s námi spolupracujících Univerzit, které jsou uvedeny v sekci Spolupráce. Naší snahou bude tyto spolupráce nadále rozvíjet a tvořit tak pro naše studenty velmi úrodnou půdu v jejich cestě za vzděláním. 

Dále je možné našim prostřednictvím studovat postgraduální vzdělání ve formě LL.M., MBA, MPH, MPA, M.Ed., MSc., DBA a jiné možné alternativy tohoto vzdělávání. Více informací najdete v sekci Postgraduální vzdělávání. 

Potřebné dokumenty:

  • občanský průkaz (barevná kopie)
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 
  • úředně ověřená kopie diplomu  (v případě studia II. stupně)
  • úředně ověřená  kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 
  • přihláška ke studiu

Všechny dokumenty, nezbytné  k přijímacímu řízení odevzdejte osobně, či písemnou formou na studijním oddělení IKC UVB v Praze na adrese sídla Univerzity vnitřní bezpečnosti v Lodži na IKC Praha, Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 

Rovnocennost dokladů

Rovnocennost dokladů řeší Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.). Dohoda mezi vládou České republiky a vládou polské republiky o vzájemném uznávání, rovnocennosti dokladů a vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice

Vnitřní bezpečnost I. a II. stupně
a) úředně ověřená kopie maturitního  vysvědčení 
b) úředně ověřená kopie diplomu I. stupně 
Psychologie (jednooborová psychologie 5 let)
a) osobní pohovor – obecné studijní předpoklady 
b) písemný test – základy společenských věd
c) úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení 
d) úředně ověřený kopie diplomu I. stupně nebo II. stupně
Pedagogika (studium 5 let)
a) úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 
b) úředně ověřená kopie diplomu I. stupně nebo II. stupně
Právo (studium 5 let) 
a) osobní pohovor – obecné studijní předpoklady 
b) písemný test – základy společenských věd
c) úředně ověřené maturitní vysvědčení

Nejste spokojeni se svým studiem, staňte se studentem Univerzity vnitřní bezpečnosti.

JESTLIŽE JSTE NEBO JSTE BYLI STUDENTEM KTERÉHOKOLI OBORU A ROČNÍKU, NA LIBOVOLNÉ UNIVERZITĚ – JE TATO NABÍDKA JE URČENA ZVLÁŠŤ VÁM.

Vše, co jste absolvovali na předešlé vysoké škole, vám může být uznáno na naší Univerzitě vnitřní bezpečnosti v Lodži. Podáním žádosti k rukám rektora (prorektora), spolu s odeslaným seznamem vašich přechozích předmětů, které získáte na vaší předešlé vysoké škole – na studijním oddělení, kde jste studovali.

Na podkladě Vámi poskytnutých materiálů vydáme rozhodnutí, které předměty budou na Univerzitě vnitřní bezpečnosti uznány, a stanovíme jasná pravidla pro doplnění případných programových odlišností.

Jestliže jste již nejste aktuálně studentem, lze požádat o přijetí ke studiu a obnovení vzdělávání na naší univerzitě za srovnatelných podmínek.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE

Školné

Platby Semestr 1. - 6. Lic, 1. - 4. MGR Semestr 1.- 10. MGR
Platba za semestr
26.000 Kč
26.000 Kč
Měsíční platba
(10 měsíců)
5.250 Kč
5.250 Kč
Poplatek za přijímací řízení

2.500 Kč

2.500 Kč

Platba školného je splatná vždy do 15.09. za zimní semestr a do 15.02. za letní semestr.

Studenti, kteří mají schválený splátkový kalendář, jsou povinni uhradit platbu vždy do desátého dne kalendářního měsíce. 

ÚČET PRO PLATBY V KČ:
MONETA MONEY BANK
251008832/0600
IBAN
CZ39 0600 0000 0002 5100 8832

ÚČET PRO PLATBY V EUR:
MONETA MONEY BANK
251009173/0600
IBAN
CZ47 0600 0000 0002 5100 9173