Univerzita vnitřní bezpečnosti v Lodži je soukromá vysoká škola zřízená rozhodnutím ministra národního školství. Univerzita byla zapsána do Registru soukromých vysokých škol a asociací soukromých vysokých škol vedeném Ministerstvem národního školství pod číslem 384.

Univerzita funguje na základě zákona ze dne 20. července 2018. Zákon o vysokém školství a vědě.

Studium je vedeno v souladu s moderním a přizpůsobeným reáliím kurikula, které umožňuje prozkoumat teoretické základy vnitřní bezpečnosti – právní, ekonomické, filozofické, ale také získat kompetence potřebné v odborné práci.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE