Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE

Jedná se o jednotné magisterské studium v oboru společenských věd, jehož vzdělávací program je zaměřen na problematiku z oblasti právních věd.

Studiem práva na Univerzitě vnitřní bezpečnosti v Lodži budete připraveni na povolání v klasickém slova smyslu – např. u soudu, státního zastupitelství a moderního – v podnikatelském sektoru. Získáte znalosti a dovednosti, studium práva na WSBW se zaměřuje především na vědu:

  • analytické a strategické myšlení;
  • uplatňování práva v praxi;
  • vedení, jednání, řešení právních sporů a řešení konfliktů;
  • obratné používání databáze právních aktů;

Právní studium vám poskytne znalosti z odvětví práva obchodního a mezinárodního.

Specializace


Obchodní právo

Tato specializace zahrnuje studium a interpretaci zákonů a postupů týkající se obchodu. Existuje řada zákonů, jejichž cílem je chránit spotřebitele, vlastníky podniků a jiné. Výuka v této specializaci se bude dotýkat administrativních předpisů, platných zákonů, partnerství, bankrotu a různých druhů smluv.