Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE

Primárním cílem rozšířeného studia vnitřní bezpečnosti 2. stupně je funkce nastávajícího studenta v teritoriu složek vnitřní bezpečnosti státu, zachování schopnosti reagovat v případě ohrožení veřejné bezpečnosti a obecné bezpečnosti související s ochranou právního a veřejného pořádku.

Vnitřní bezpečnost je předním studijním oborem na Univerzitě vnitřní bezpečnosti v Lodži. Cílem studia v oblasti vnitřní bezpečnosti je připravit absolventy pro práci v mnoha oblastech souvisejících s široce chápanými hrozbami, zejména v oblasti obrany a bezpečnosti státu. Studenti se učí rozpoznávat, analyzovat a bojovat proti bezpečnostním hrozbám, získáním diplomu v oboru vnitřní bezpečnosti mají absolventi šanci získat stabilní a spolehlivé zaměstnání ve státní správě a samosprávě i v uniformovaných službách jako je policie, vězeňská služba, celnice Servis a všechny druhy služeb a kontrol.

Studiem vnitřní bezpečnosti získáte znalosti v oblasti bezpečnostního práva, naučíte se techniky vyjednávání a mediace a koncept sebeobrany či přímého donucení. Dozvíte se také o pojmu terorismus, jak s ním bojovat a jak jej omezovat.

Studium probíhá pomocí moderních forem vzdělávání vč workshopy, cvičení, online kurzy a studijní program je přizpůsoben dynamicky se měnícímu trhu práce. Výuku vedou odborníci z praxe – zástupci uniformovaných služeb, právníci, zaměstnanci soudu, kteří Vás na základě vlastních zkušeností seznámí s problematikou bezpečnosti. Odborníci a specialisté přizvaní univerzitou vás naučí, jak získané znalosti profesionálně využít ve své každodenní práci.

Pokud chcete spojit svůj profesní osud s široce chápaným bezpečnostním sektorem, vyberte si interní bezpečnost a studujte na WSBW v Lodži!

Specializace

bezpečnostní a krizový management

S naší specializací Krizový management II. stupně nebudete mít problém s uplatněním ve všech složkách IZS, PČR, Vězeňské služby atd. Tato rozvinutá specializace je vhodná pro každého, s krizovým řízením přichází ve svém zaměstnání do styku.

Krizové řízení v administrativě

Cílem této specializace je kvalifikovaně a odpovědně připravit profesně orientované odborníky, kteří budou schopni zajistit výkon různorodého spektra odborných a specializovaných veřejnoprávních, bezpečnostně právních činností a procesů.

Řízení bezpečnostních systémů

Specializace Řízení bezpečnostních systémů je zónou řízení, která řeší bezpečnost aktiv (zdrojů) v organizaci, tedy jak bezpečnost fyzickou, stejně i bezpečnost elektronického světa. Řízení bezpečnostních systémů velmi úzce souvisí s řízením rizik a je zaměřeno na vytvoření či trvalé zajištění takových podmínek, která pomohou předcházet či snížit identifikovaná rizika, vyhnout se problémům, a to zejména pomocí různých metod, procedur, směrnic, standardů a nástrojů.