Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

2 roky

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Vnitřní bezpečnost II. stupně

Student rozšířené specializace Uniformované služby a veřejná bezpečnost najde uplatnění všude tam, kde je potřeba rozhodných lidi, kteří vědí, co chtějí od budoucna. Studenti najdou uplatnění u policie, celníků, informačních a bezpečnostních služeb, ale i v odborech ochrany velkých firem nebo v bankovnictví. Uplatní se také u záchranářů nebo hasičů, ale je schopen pracovat i na úřadě, či v soukromé sféře, zabývající se bezpečností.

Studenti absolvují závěrečný výcvik, který čerpá ze znalostí získaných během studijního programu a praxe vyučujících a bude přípravou pro další služby. Absolventi této rozšířené specializace budou připraveni stát se vůdci v oblasti vnitřní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, vymáhání práva, krizového řízení a různých vojenských povolání.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE