Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

2 roky

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Vnitřní bezpečnost II. stupně

S naší specializací Krizový management II. stupně nebudete mít problém s uplatněním ve všech složkách IZS, PČR, Vězeňské služby atd. Tato rozvinutá specializace je vhodná pro každého, s krizovým řízením přichází ve svém zaměstnání do styku. Je tedy vhodné i pro státní úředníky působící v této oblasti nebo pro bezpečnostní manažery ve státním i soukromém sektoru, případně pro majitele firem podnikajících v oblasti bezpečnosti, ale i mimo ni.

Absolvent této rozšířené specializace bude schopen ovládat všechny fáze managementu, od operativního, přes taktický až po ten strategický. Budete schopni využívat potenciálu změn a inovací a řídit i rozsáhlé projekty, stanete se nejen skvělými manažery, ale i leadery, naučíte se využívat potenciálu změn a inovací a řídit i rozsáhlé projekty, ovládnete principy fungování integrovaného záchranného systému, naučíte se, jak rozvíjet svoji vlastní osobnost a osvojíte si metody krizového řízení.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE