Začátek studia

1.10.2022 a 3.3.2023

Doba studia

3 roky

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Vnitřní bezpečnost I. stupně

Cílem této specializace je poskytnout odbornost studentům, kteří se zajímají danou problematiku a poskytnout jim tak širokou škálu znalostí a dovedností. Specializace seznamuje studenty se základními východisky a strukturou bezpečnostního managementu jeho pojetím a funkcí. Specializace je zaměřena zejména na charakteristiku a činnost subjektů bezpečnostního systému podílejících se na ochraně vnitřní bezpečnosti, jejich vzájemné interakci při respektování vztahů nadřízenosti a podřízenosti, spolupráce a součinnosti a dalších specifik v rámci bezpečnostního managementu. Velkou měrou je kladen důraz na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních situací, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na bezpečnostní opatření a jejich řešením, nebo s činností policejně bezpečnostních orgánů v rámci ochrany osob a majetku.

Absolventi naší specializace  naleznou uplatnění především ve veřejné správě, na místech odborných pracovníků či v řídících funkcích v odborech zaměřených na zajišťování bezpečnosti osob a majetku.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE