Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Psychologie

Z označení rodinné psychologie (systémová psychologie) zřetelně vyplývá, že je zaměřena na rodinu, ale soudobá koncepci rodinné a systemické terapie umožňuje i její širokospektrální užití. Rodinná psychologie je jen jedním z eventuálních psychoterapeutických přístupů. Koncepce rodinné psychologie vychází z toho, že pokud se má změnit jedinec, tak je zapotřebí změnit kontext, ve kterém žije.

Jednotkou léčení není jen jeden klient (přestože je někdy jen jako jediný z rodiny v terapii fyzicky přítomen), ale systém jako komplex všech poměrů, ve nichž je jedinec zúčastněn.

Rodinná terapie (zestručnělé pojmenování pro rodinnou psychoterapii) bývá navrhována tam, kde se vyvine zjevná porucha u některého člena rodiny, v některém vztahu nebo v některé oblasti soužití v souvislosti s celkovou skladbou nebo způsobem života rodiny a jejich změnami.

Absolvent by měl být schopen řešit aktuální stavy a stadia rodinných problémů, umět rozklíčovat postavení členů rodiny, měl by být schopen dát opatření, radu a pomoci vyřešit rodinné problémy.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE