Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Psychologie

Jednooborové magisterské studium v oboru Psychologie nám umožňuje individuální studium pro ty zájemce, kteří již mají ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského, nebo magisterského studia v jiném oboru, než je Psychologie. Během individuálního studia je realizován celý učební plán jednooborového magisterského studia v oboru Psychologie.

Před započetím studia můžete za podmínek, které stanoví studijní řád Univerzity vnitřní bezpečnosti, požádat o Individuální organizaci studia a uznání předmětů z předchozího studia (všeobecně vzdělávací předměty-povinné předměty, volitelné předměty, jazykové kurzy a jiné).

Po kontrole a uznání předmětů z předešlého studia, absolvování a doplnění vybraných doplňujících předmětů z jednotného magisterského studijního programu Psychologie na naší Univerzitě, můžete získat plnohodnotné vzděláni v jednooborové psychologii za výrazně méně než 5 let. 

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE