Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Psychologie

Studenti obecné psychologie se obeznámí se zobecněním vědecko-empirických znalostí zásadních psychologických věd, které detailněji bádají podstatné faktory lidské psychiky, aspekty jejího vývoje, její biologické a sociokulturní determinanty, ale taktéž historický vývoj pojetí objektu psychologie, jejích konceptů, metodologie, teorie psychiky, uspořádání psychologických jevů a oborů a další teoretické otázky.

Absolvent této naší specializace bude schopen porozumět filosofickým otázkám, jako je problém duše, vztah psychické činnosti a činnosti mozku, materialistický a idealistický náhled na lidskou psychiku či povahu evolucionistického přístupu k psychologii. Bude schopen konfrontovat různící se názory, které jsou pro pojetí psychologie nezbytné. Bude schopen pochopit a vysvětlit procesy prožívání a chování a podrobnou analýzu psychologie osobnosti, v níž dominuje zdůraznění psychologické funkce ega  jako specificky lidského psychofyzického i duchovního subjektu.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE