Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Psychologie

Tato specializace vás připraví na profesi psychologa v oblasti duševního zdraví z klinického hlediska. Cílem této specializace je vzdělávat odborníky-psychology mající odborné a velmi specifické znalosti v oblasti psychopatologie, tzn. poruch chování a osobnosti, psychóz, závislostí, úzkostných poruch a připravuje studenty na poznání různých psychoterapeutických přístupů, kdy zahrnuje různé teoretické a klinické koncepty, pragmatiku jednání terapeuta a výběr optimálních strategií a terapeutických postupů pro specifičnost problémů pacienta. Během studia se naučíte, jak profesionálně napomáhat lidi v jejich rozvoji, navrhovat diagnostické postupy a realizovat terapii při řešení životních krizí a řešení poruch chování. Pochopíte, jak vznikají emoce, jak člověk dělá vědomá a nevědomá rozhodnutí a jak mozek přijímá signály z prostředí, dále získáte znalosti pro porozumění kognitivních procesů, emocí, motivací. Naučíte se pracovat s diagnostickými a terapeutickými metodami, které lze aplikovat v klinické praxi. Dozvíte se o vztahu mezi lidským chováním a strukturami mozku a naučíte se rozpoznávat abnormality.

Po ukončení studia je možné pokračovat ve vzdělávání v oboru klinické psychologie a psychoterapie v programech dalšího vzdělávání, které jsou nezbytné k praxi ve zdravotnictví a poté můžete najít uplatnění klinický psycholog, psychoterapeut, nebo v centrech psychologické pomoci, dále v rámci podpory při léčbě poruch duševního zdraví a mnoho dalších.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE