Začátek studia

1.10.2022 a 3.3.2023

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Psychologie

Studium ve forenzní psychologii je specializace, která poskytuje studentům vhled do průniku psychologie a právních otázek. Studenti porozumí tomu, co forenzní psychologové dělají, a naučí se, jak toto školení aplikovat v různých profesních kontextech.

Tato specializace poskytne studentům odbornou přípravu nezbytnou k tomu, aby fungovala na optimální úrovni v různých forenzních prostředích, kde se používá psychologie, včetně soudů, vymáhání práva, trestního soudnictví, státních bezpečnostních úřadů, věznic, agentur sociálních služeb, agentur pro péči o děti, a léčebná zařízení.

Absolvent specializace forenzní psychologie je seznámen se základními psychologickými poznatky o motivaci trestné činnosti, o kognitivních a emocionálních charakteristikách různých typů pachatelů, o jejich reakcích na obvinění.

Získá taktéž vědomosti o deliktově specifických modelech kriminální osobnosti. Dále soudní psychologie prezentuje psychologické poznatky o obětech trestných činů a zásadách komunikace s obětí v průběhu trestního řízení. Explikuje možnosti využívání psychologie při vyšetřování trestných činů v tématech psychologické profilování neznámého pachatele, psychologie výslechu, orientační odhad osobnosti vyslýchaného, posuzování věrohodnosti výpovědi, rozpoznávání lži, psychologické základy fyziodetekce, psychologické aspekty soudcovského rozhodování.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE