Začátek studia

1.10.2022 a 3.3.2023

Doba studia

3 roky

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Kriminalistika I. stupně

Student naší specializace Uniformované služby a veřejná bezpečnost najde uplatnění všude tam, kde je potřeba rozhodných lidi, kteří něco vydrží. Studenti nachází zaměstnání u policie, celníků, informačních a bezpečnostních služeb, ale i v odborech ochrany velkých firem nebo v bankovnictví. Uplatníš se také u záchranářů nebo hasičů. Můžeš ale klidně pracovat i na úřadě, či v soukromé sféře, zabývající se bezpečností.

Studenti absolvují závěrečný kurz, který čerpá ze znalostí získaných během studijního programu a praxe vyučujících. Absolventi této specializace budou připraveni stát se vůdci v oblasti vnitřní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, vymáhání práva, krizového řízení a různých vojenských povolání.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE