Začátek studia

1.10.2022 a 3.3.2023

Doba studia

2 roky

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Vnitřní bezpečnost II. stupně

Cílem této rozšířené specializace je poskytnout studentům takové znalosti, aby byli schopni zvládnout tuto na nejvyšší možné úrovni a stali se tak nositeli široké škály znalostí a dovedností, které posléze budou předávat dále.  Specializace seznamuje studenty se základními východisky a strukturou bezpečnostního managementu jeho pojetím a funkcí. Charakteristika zaměření této specializace je na  činnost subjektů bezpečnostního systému podílejících se na ochraně vnitřní bezpečnosti, jejich vzájemné interakci při respektování vztahů nadřízenosti a podřízenosti, spolupráce a součinnosti a dalších specifik v rámci bezpečnostního managementu. Obrovský důraz je kladen důraz na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních situací, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na bezpečnostní opatření a jejich řešením, nebo s činností policejně bezpečnostních orgánů v rámci ochrany osob a majetku.

Absolventi naší specializace  naleznou uplatnění především ve veřejné správě, na místech odborných pracovníků či v řídících funkcích v odborech zaměřených na zajišťování bezpečnosti osob a majetku.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE