Začátek studia

1.10.2024

Doba studia

3 roky

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Vnitřní bezpečnost I. stupně

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE

Cílem této specializace je kvalifikovaně a odpovědně připravit profesně orientované odborníky, kteří budou schopni zajistit výkon různorodého spektra odborných a specializovaných veřejnoprávních, bezpečnostně právních činností a procesů tzv. „přímé“ či „nepřímé“ bezpečnostní povahy v rámci zabezpečení tzv. ochrany veřejného práva ve veřejné správě v intencích ochrany osob a majetku, veřejného pořádku, životů, zdraví a majetkových hodnot či ochranou společnosti před nepřijatelnými protispolečenskými jevy, případně plnit úkoly v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové stavy a jejich možné řešení apod.

Absolvent této specializace bude schopen pomoci většímu bezpečí vašeho regionu v případě prevence jakýchkoliv hrozeb, bude rozumět bezpečnostnímu prostředí a umí se v něm pohybovat, a to i díky hlubším teoretickým znalostem z právních disciplín, znalostí z oblasti bezpečnosti a práva s využitím poznatků a metod společenských a humanitních věd. Díky znalostem, které získáte studiem a praxí v této specializaci budete vyhledávanými odborníky s dovednostmi potřebnými pro uplatnění ve složkách IZS, státní správě i soukromých bezpečnostních službách.