Začátek studia

1.10.2022 a 3.3.2023

Doba studia

5 let

Školné

za semestr 26.000 Kč

Kategorie

Psychologie

Tato specializace umožní studentům znalosti v okruhu změny a zlepšování osobního života a dosahování určených cílů. Připravuje studenty na poznání různých psychoterapeutických přístupů, obsahuje různé teoretické a klinické koncepce, pragmatiku, jednání terapeuta a výběr optimálních strategií a terapeutických postupů pro specifičnost problémů pacienta. Absolvent této specializace má dovednosti související s kognitivními procesy, emocemi a motivací. Jedná se o velmi moderní specializaci, které odpovídá nutnostem dnešního trhu práce. Absolvent je schopen pracovat nejen jako individuální terapeut, ale i také je mu umožněno pracovat v různých centrech psychologické pomoci, dále při léčbě poruch duševního zdraví a jiné.

Veškerá didaktická činnost probíhá ON-LINE